سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی نانومواد و نانو تکنولوژی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فاطمه بهراد – گروه فیزیک دانشگاه فردوسی مشهد
ناصر شاه طهماسبی – مرکز پژوهشی علوم و فناوری نانو دانشگاه فردوسی مشهد
محمود رضایی رکن آبادی – آزمایشگاه حالت جامد دانشگاه فردوسی مشهد
نرجس غوث – دانشگاه فردوسی مشهد گروه شیمی

چکیده:

در این پژوهش نانوذرات مگنتیت Fe3O4 به وسیله فرایندهمرسوبی coperesipitation تهیه شدهاست آنالیز نانوذرات بهمنظور مشخصه یابی ویژگیهای ساختاری بوسیله طیف های پراش پرتوایکس XRD و میکروسکوپ الکترونی TEM و مادون قرمز FTIR انجام شد و باانجام طیف مغناطش سنج نوسانی VSM سوپرپارامغناطیس بودن نانوذرات و اشباع بالا آنها مشاهده شد و نتایج حاکی از شکل گیری ذراتی با اندازه میانگین حدود ۱۰ نانومتر است.