سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حسام رضوانی سیچانی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
مهدی صالحی – استاد دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
حسین ادریس – استاد دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
منصور طورانی فرانی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

ترکیبات بین فلزی مواد پیشرفته ای هستند که امروزه با توجه به خصوصیات مکانیکی و فیزیکی مناسب از اهمیت بالایی برخوردارند. در سال های اخیر تشکیل ترکیبات بی نفلزی نانوساختار به دلیل بهبود چشمگیر در خواص مکانیکی به شدت مورد توجه قرار گرفت هاند. ترکیبات بین فلزیNi-Ti-Al به دلیل استحکام بالا، مقاومت حرارتی و مقاومت به خوردگی بالا از اهمیت ویژ های برخوردارند. روش آلیاژسازی مکانیکی و به دنبال آن عملیات حرارتی مناسب به منظور تولید ترکیبات بین فلزی نانوساختار، امروزه به طور گسترده مورد استفاده قرار م یگیرد. در این پژوهش، اثر زمان آسیاب کاری و عملیات حرارتی پس از آن بر تشکیل ترکیبات بی نفلزی نانوساختار پایه نیکل – تیتانیم – آلومینیم مورد بررسی قرار گرفت بدین منظور مخلوط پودری با نسبت استوکیومتریNi50Ti25A l25 تهیه و در زما نهای مختلف، تحت فرایندتهیه و در زما نهای مختلف، تحت فرایند آسیاب کاری قرار گرفت. مطالعات ریزساختاری به وسیله پراش پرتو ایکس، میکروسکوپ الکترونی روبشی، آنالیزحرارتی و ریزسختی سنجی ارزیابی شد. تشکیل ترکیب بین فلزی سه تاییNi3(Ti,Al نانوساختار پس از ۱۰۰ ساعت آسیاب کاری مشاهده گردید. همچنین پودر تولیدی پس از ۱۵۰ ساعت آسیاب کاری تحت عملیات حرارتی با شرایط مختلف قرار گرفت