مقاله سنتز و مشخصه یابی نانوبلورک های آلفا آلومینا (α-Al2O3) از پودر میکرونی گاما آلومینا (γ-Al2O3) با استفاده از روش آسیاب مکانیکی پرانرژی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در نانو مواد (تحقیقات مواد نانو کامپوزیتی) از صفحه ۱۱۳ تا ۱۱۸ منتشر شده است.
نام: سنتز و مشخصه یابی نانوبلورک های آلفا آلومینا (α-Al2O3) از پودر میکرونی گاما آلومینا (γ-Al2O3) با استفاده از روش آسیاب مکانیکی پرانرژی
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آسیاب مکانیکی
مقاله انتقالات فازی
مقاله آلفا آلومینا
مقاله گاما آلومینا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بداغی مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: میرحبیبی علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: تحریری محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: حضرتی فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این تحقیق، نتایج حاصل از انتقال فازی گاما آلومینا (g-Al2O3) به آلفا آلومینا (a-Al2O3) در حین فعال سازی مکانیکی با آسیاب گلوله ای پرانرژی ارائه می شود. نمونه پودری با میکروسکوپ الکترونی روبشی، پراش اشعه X و آنالیز حرارتی بررسی شد. با توجه به نتایج حاصل شده از این آنالیزها، با توجه به شرایط آزمایشگاهی، انتقال فازی آلومینای g®a از طریق فازهای d– و q می تواند شروع شود. همچنین مشخص شد که فاز گاما آلومینای خالص پایداری زیادی دارد و هیچ انتقالی به فاز دیگر بعد از مدت زمان طولانی آسیاب (۳۰ ساعت) صورت نگرفت. به عبارت دیگر، گاما آلومینای حاوی مقدار کمی جوانه زای آلفا آلومینا، انتقال تدریجی فاز از گاما به آلفا در حین آسیاب را نشان داد. مکانیزم انتقال فازی در حین آسیاب، جوانه زنی و رشد می باشد.