سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سروش صحرائیان – دانشجوی کارشناسی ارشد نانوفناوری(نانومواد)، دانشگاه تربیت مدرس
محمد عابدی – دانشجوی کارشناسی ارشد نانوفناوری(نانومواد)، دانشگاه تربیت مدرس
سهراب سنجابی – دانشیار نانوفناوری، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

تولید آلیاژ نایتینول با ترکیب شیمیایی ۵۰:۵۰ و بدون آلودگی های مضر از مشکلات مهم در ساخت به روش ریخته گری به شمار می رود. متالورژی پودر به عنوان یک روش مناسب برای ساخت و تولید آلیاژ نایتینول مورد توجه محققین قرار گرفتهاست. در این پژوهش ترکیب بین فلزی نایتینول نانوساختار از طریق آلیاژسازی مکانیکی توسط آسیاب سیاره ای و با پودرهای نیکل و تیتانیوم ساخته شد. با استفاده از پارامتر های بهینه سرعت آسیاب، نسبت گلوله به پودر، میزان ماده افزودنی PCA وسایر پارامتر ها، در زمان های ۲۰ ۴۰۶۰ و ۸۰ ساعت آلیاژسازی انجام شد. مشخصه یابی با استفاده از آنالیز SEM و XRD انجام شد. نتایج نشان داد افزایش زمان آسیاب باعث کاهش اندازه ذرات و اندازه دانه ها و افزایش کرنش شبکه ای می شود تشکیلNiTiنانوساختار در فرایند آلیاژسازی مکانیکی با تشکیل ساختار لایه ای و نفوذ اتم های تیتانیوم در نیکل آغاز می شود