سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

علی حسین کیانفر – دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران
سکینه قاضی فرد –

چکیده:

دراین تحقیق از واکنش ۲- هیدروکسی -۵- متیل استوفنون و اتیلن دی آمین درحلال متانول لیگاند بازشیف چهار دندانه ONNO را سنتز نمودیم به این لیگاند بازشیف سنتز شده کبالت استات تتراهیدرات اضافه شد و کمپلکس مورد نظر را سنتز نمودیم به کمپلکس سنتز شده نمکهای سدیم آزید NaN3 و سدیم نیتریت NaNO2 اضافه شد و فضای کئوردیناسیون با آنیون های NO2-,N3- تکمیل شد و کمپلکسهای شش کئوردینه ی [CoL(N3)2] [CoL(NO2 2 تشکیل شد و برای شناسایی ساختار این ترکیبات از تکنیکهای طیف سنجی HNMR vis UV- IR استفاده شده است.