سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

علی حسین کیانفر – دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران
سکینه قاضی فرد –

چکیده:

دراین پژوهش لیگاند بازشیف Me2salen از واکنش بین ۲- هیدروکسی استوفنون و اتیلن دی آمین در حلال متانول سنتز شده است با استفاده از این لیگاند کمپلکس هایی از کبالت با فرمول عمومی CoLX2] که در آن X یونهای آزید N3- و یا نیتریت NO2,L بازشیف می باشد تهیه گردید برای شناسایی و تعیین ساختار این ترکیبات از تکنیکهای طیف سنجی IR,UV-vis ٍ ۱HNMR استفاده شده است.