سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی کاربرد نانوتکنولوژی در علوم محض و کاربردی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

انسیه غلامرضاپور – دانشجوی ارشد شیمی
رحمت اله رحیمی – هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران- دکتری شیمی معدنی
محمدرضا نعیمی جمال – هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران – دکتری شیمی آلی

چکیده: