سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مریم کاوش – کارشناس ارشد شیمی معدنی، دانشکده علوم – گروه شیمی – دانشگاه پیام نور مر
حجت اله معلمیان – دانشکده علوم – گروه شیمی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان
علی ممتازان – دانشکده علوم – گروه شیمی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان
علی ایقان – دانشکده علوم – گروه شیمی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان

چکیده:

در پژوهش حاضر نانوالیاف نازکی از اکسید روی با استفاده از کلسینه کردن الیاف کامپوزیتی استات روی/پلی وینیل الکل، حاصل از فرآیند الکتروریسی، در دماهای ۵۰۰ و ۶۵۰ درجه سانتیگراد تولید شد. تصویر SEM نشان می دهند، بعد از کلسینه شدن فیبرها در ۶۵۰ درجه سانتیگراد فیبرهایی با سطح صاف و قطری در حدود ۴۴ نانومتر تا ۱ میکرومتر بدست آمده است تصاویر TEMنشان داد که اندازه قطر الیاف ۵۰-۲۰ نانومتر و طول ۳-۱ میکرون دارند. به منظور بررسی بیشتر نمونه، از آنالیزهای دستگاهیXRD, FT-IR, EDX نیز استفاده شد.