سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مژگان خراسانی مطلق – دانشگاه سیستان و بلوچستان، دانشکده علوم، گروه شیمی
میثم نوروزی فر – دانشگاه سیستان و بلوچستان، گروه شیمی، زاهدان، ایران
هاشم شهروس وند – دانشگاه سیستان و بلوچستان، گروه شیمی، زاهدان، ایران

چکیده:

دراین تجقیق، برای اولین بار نانوکریستالهای نقره با استفاده از روش ساده احیاء مستقیم بااستفاده از ویتامین C بعنوان عامل احیا کننده در دمای پایین بدست آمد. بهینه سازی شرایط واکنش از جمله دما، غلظت ماده اولیه و کاهنده، نسبت مولی بین ماده اولیه وکاهنده، سرعت واکنش pH نجام شد. اندازه ذرات در حدود ۲۷ نانومتر بدست آمد. دراین آزمایش از گرادیان غلظت بین ماده اولیه و عامل کاهنده بعنوان عامل اصلی در تشکیل نانوکریستالهای نقره بهره گرفته شد. دستیابی به یک روش ساده ، بدون حضور کاتالیست یا پایدارکننده در دمای پایین اجازه استفاده از این روش را به طور گسترده در مقیاس وسیع را مهیا می سازد .در این آزمایش برای تعین و شناسایی ذرات از دستگاه پراش اشعه ایکس XRD و ازدستگاه قدرتمند میکروسکوپ نیروی اتمی برای اندازه مرفولوژی ذرا ت استفاده شد. جزییات و ویژگیهای واکنش مورد بحث و بررسی قرار گرفت.