سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مژگان خراسانی مطلق – دانشگاه سیستان و بلوچستان، دانشکده علوم، گروه شیمی
میثم نوروزی فر – دانشگاه سیستان و بلوچستان، گروه شیمی، زاهدان، ایران
هاشم شهروس وند – دانشگاه سیستان و بلوچستان، گروه شیمی، زاهدان، ایران

چکیده:

در این تحقیق، نانوکریستالهای مس با استفاده از اسید اسکوربیک بعنوان کاهنده در دمای پایین سنتز شد. شرایط واکنش از جمله دما ، غلظت ماده اولیه و کاهنده، نسبت مولی بین ماده اولیه وکاهنده، سرعت واکنش و pH مورد بهینه سازی قرار گرفت. اندازه ذرات در حدود نانومتر بدست آمد. نکته قابل توجه ، بدست آمدن نانوکریستالهای مس با بهره گیری ازفرایند کاهش توسط کاهنده اسید اسکوریبک بدون حضور کاتالیست و یا مواد پایدارکننده در دمای پایین است. با این روش می توان به یک فرایند ساده برای تولید نانوذرات مس در صنعت دست یافت. در این آزمایش برای تعین و شناسایی ذرات از دستگاه پراش اشعه ایکس XRD و ازدستگاه قدرتمند میکروسکوپ نیروی اتمی برای اندازه و مرفولوژی ذرات استفاده شد. جزییات و ویژگیهای واکنش مورد بحث و بررسی قرار گرفت.