سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علیرضا غلامی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
کمال الدین قرنجیگ – گروه پژوهشی تولید مواد رنگزا و محیط زیست پژوهشکده صنایع رنگ ایران
سیامک مرادیان – دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

دراین مقاله سنتز متانیتروبنزن سولفونات برای استفاده درچاپ کالای نساجی موردم طالعه قرارگرفت نیتروبنزن با اولئوم سولفونه شد و متانیتروبنزن سولفونیک اسید بدست آمد. نیتروبنزن سولفونات به دو روش نمک زنی و آهک زنی از نیتروبنزن سولفونیک اسید تهیه شد بمنظور دستیابی به راندمان مطلوب شرایط واکنش از قبیل دما زمان درصد اولئوم و غلظت مواد مصرفی تغییر داده شد و محصولی با راندمان ۹۲/۷۷% بدست آمد. بمنظور شناسایی برروی نمونه سنتز شده آزمایشات UV-vis,H-NMR,FTIR انجام گرفت و با طیف نمونه تجارتی موجود تحت عنوان لودیگل مقایسه شد.