سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

معصومه خاتمیان – تبریز، دانشگاه تبزیز، دانشکده شیمی ، گروه معدنی
نسرین رضایی زکی – تبریز، دانشگاه تبزیز، دانشکده شیمی ، گروه معدنی

چکیده:

غربالهای مولکولی سیلیکو آلومینو فسفات که بصورت sapo بیان میشوند به عنوان کاتالیستهای اسیدی صنعتی مورد توجه قرار می گیرد. Sapo ها با کنترل اسیدیته در انواع واکنشها که مهم ترین آنها فرایند MTO تبدیل متانول به اولفین های سبک) میباشد، اهمیت قابل توجهی را دارا می باشند ، sapo-34 یک غربال مولکولی با ساختار CHA می باشد و انتخابگری بالایی را در فرایند MTO به علت معتدل بودن خاصیت اسیدی و کوچک بودن دهانه خلل و فرج نشان می دهد . در این کار دو نمونه sapo-34 استفاده از تمپلت دی اتیل آمین DEA با زمانهای کریستالیزاسیون متفاوت سنتز گردیده و سپس با استفاده از طیف های FT- IR و XRD شناسایی و بررسی شدند و شرایط بهینه کریستالیزاسیون از نظر دما ، زمان و نسبت واکنشگرها تعیین شد.