سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش علوم و فناوری مواد فعال سطحی و صنایع شوینده

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

فاطمه رجبی – قزوین دانشگاه پیام نور مرکز قزوین گروه شیمی

چکیده:

متیل -N و Nدکانوییل ۱-گلوکامین ازمتیل دکانوات و N -متیل -۱- گلیکامین با استفاده از کاتالیزور نانومتخلخل سدیم سولفونات تثبیت شده روی SBA-15 درحلال متانول سنتز شد اینواکنش در دمای ملایم در مدت زمان بسیار کوتاه با بهره بالا انجام شد مقدارکاتالیزور مورد استفاده ده درصد مولی نسبت به واکنشگر می باشد علاوه بر این کاتالیزور تثبیت شده ناهمگن ده بار متوالی بازیافت شدو بدون کاهش فعالیت کاتالیزگری درواکنش آمیداسیون مورد استفاده مجدد قرارگرفت.