سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش علوم و فناوری مواد فعال سطحی و صنایع شوینده

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

فاطمه رجبی – قزوین دانشگاه پیام نور مرکز قزوین گروه شیمی

چکیده:

سولفو متیل استئارات از استریفیکاسیون استئاریک اسید در حضور مقدار کاتالیتیکی کاتالیزور نانو متخلخ سولفونیک اسید تثبیت شده روی SBA-15 و سپس گاز سولفورتری اکسید سنتز شد این واکنش در دمای ملایم در مدت زمان بسیار کوتاه با بهره بالا انجام شد مقدارکاتالیزور مورد استفاده یک درصد مولی نسبت بهواکنشگر می باشد علاوه بر این کاتالیزور تثبیت شده ناهمگن پانزده بار متوالی بازیافت شد و بدون کاهش فعالیتکاتالیزگری در واکنش استریفیکاسیون مورد استفاده مجدد قرار گرفت.