سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش علوم و فناوری مواد فعال سطحی و صنایع شوینده

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

فاطمه رجبی – دانشگاه پیام نور مرکز قزوین گروه شیمی

چکیده:

دودسیل پلی گلیکوزید از دودکانول و با استفاده از کاتالیزور نانو متخلخل سولفونیک اسید تثبیت شده روی SBA-15 سنتز شد این واکنش در شرایط بسیار آسان در مدت زمان بسیار کوتاه با بهره بالا انجام شد مقدار کاتالیزور مورد استفاده یک درصد مولی نسبت به واکنشگر می باشد علاوه بر این کاتالیزور تثبیت شده ناهمگن دوازده بار متوالی بازیافت شد و بدون کاهش فعالیت کاتالیزگری درواکنش استریفیکاسیون با بهره عالی مورد استفاده مجدد قرارگرفت.