مقاله سنتز و شناسایی اکسید کبالت و اکسید نیکل در ابعاد نانو به روش سل-ژل با استفاده از دی کربوکسیلیک اسیدهای آلی در pH خنثی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در نانو مواد (تحقیقات مواد نانو کامپوزیتی) از صفحه ۱۰۸ تا ۱۱۴ منتشر شده است.
نام: سنتز و شناسایی اکسید کبالت و اکسید نیکل در ابعاد نانو به روش سل-ژل با استفاده از دی کربوکسیلیک اسیدهای آلی در pH خنثی
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سل-ژل
مقاله اکسید کبالت
مقاله اکسید نیکل
مقاله نانو ذرات

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رحیمی پور حمیدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: حسینیان اکرم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
کبالت اکسید و نیکل اکسید در ابعاد نانو به روش سل-ژل با استفاده از دی کربوکسیلیک اسید آلی (سوکسینیک اسید و گلوتاریک اسید) با موفقیت سنتز شدند. در این مقاله تاثیر این دو اسید آلی به عنوان عوامل کمپلکس دهنده فاصله انداز بر روی شکل و اندازه نانوذرات سنتز شده بررسی شد. نانوذرات سنتز شده توسط میکروسکوپ های الکترونی عبوری (TEM)، روبشی (SEM) و اشعه ایکس (XRD) شناسایی شدند. نتایج آنالیز میکروسکوپ عبوری نشان می دهد که ذرات سنتز شده به صورت یکنواخت ایجاد شده اند و همچنین نوع عامل فاصله انداز تاثیر قابل توجهی در میزان کلوخه شدن و توزیع پذیری ذرات دارد. با استفاده از آنالیز طیف های فروسرخ (IR) نحوه تشکیل پیوندها نیز تعیین شد. مکانیسم حاکم بر فرآیند با توجه به داده های تجربی، پیش بینی شده است که طبق آن دمای بهینه جهت سنتز اکسید نیکل خالص نیز ارائه شده است.