سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیدابوالفضل حسینی یزدی – تبریز– دانشگاه تبریز– دانشکده شیمی– گروه شیمی معدنی
علی اکبر خاندار – تبریز– دانشگاه تبریز– دانشکده شیمی– گروه شیمی معدنی
مجید اکبری جامی – تبریز-دانشگاه تبریز-دانشکده شیمی-گروه شیمی معدنی

چکیده:

هدف از اجرای این پروژه تهیهی کمپلکس ماکروسیکل چهار دندانه با سرهای دهنده ی مختلط N و O بود که در پی رسیدن به این مطلوب، ساختار کریستالی آن با تکنیک پراش پرتو X مورد بررسی قرار گرفت. هندسه ی هرم مربع القاعدهی یون فلزی و کریستال دارای گروه فضائی P2(1)/c از ویژگیهای این سیستم کریستالی مونوکلینیک به حساب میآید. ابعاد سلول واحد، زوایا و حجم آن را میتوان بدین صورت شرح داد : (فرمول در متن اصلی مقاله) .