سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محبوبه محدث زاده – دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان

چکیده:

کمپلکس دی اکسو اورانات، (فرمول در متن اصلی مقاله) در سیستم منوکلینیک، با گروه فضائی (فرمول در متن اصلی مقاله) شناسائی شده است. ساختار این کمپلکس شامل دو واحد (فرمول در متن اصلی مقاله) می باشد که از طریق دو کاتیون اورانیل ۲+۲ UO به هم متصل و حفره مرکزی این آنیون توسط یک کاتیون سرب اشغال شده است. هر اتم اورانیوم دارای کئوردیناسیون دو هرمی با قاعده پنج ضلعی، سه پیوند استوائی به یک واحد(فرمول در متن اصلی مقاله) و دو پیوند استوائی به دیگری، می باشد.