سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

فرزین مرندی – دانشگاه پیام نور زنجان
مجیده متقی – دانشگاه پیام نور ابهر

چکیده:

سنتز و شناسایی ساختاری کمپلکس جدیدی از سرب II با لیگاند bipyridine 2,2′ dimethyl 4,4′ مورد بررسی قرار گرفته است. در این کمپلکس به هر یون سرب II یک لیگاند دو دندانه dmbpy و پنج یون تیوسیانات کوئوردینه شده است. بدین ترتیت عدد کوئوردیناسیون سرب II هفت میباشد. با توجه به اینکه همه تیوسیانات ها نقش پلکنندگی بین یونهای سرب دارند کمپلکس مذبور بصورت پلیمر کوئوردینانسی یک بعدی است اینترکشنهای بینمولکولی از قبیل C–H···S و C–H···π ،C–H···N پلیمر یک بعدی را به سمت تشکیل شبکه های سه بعدی سوق میدهد.