سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مجتبی چرغند – کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، مرکز تحقیقات راکتور و کاتالیست، دانشگاه ص
محمد حقیقی – استادیار دانشگاه صنعتی سهند
عرفان آقایی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

کاتالیست نانوساختارCe-SAPO-34 با قالبTEAOH جهت استفاده درفرایند تبدیل متانول به الفین های سبک به کمک تابش امواج فراصوت به مراه روش هیدروترمال سنتز شد فرایند MTO یکی ازفرایندهای جدید برای تولید الفین ها می باشد دراین تحقیق استفاده از انرژی اولتراسوند جهت قرارگیری بهتر فلز واسطه مورد بررسی قرارگرفته است ازفلز Ce برای بهبود خواص کاتالیستی ازجمله خاصیت اسیدی و کاهش انتخاب پذیری متان استفاده شددرسنتز کاتالیست از تترااتیل آمونیوم هیدروکسید به عنوان ماده الگوسازی استفاده شد کاتالیست سنتز شده با استفاده ازآنالیزهای XRD ، FESEM ٚ FTIRتعیین خصوصیات شد نتایج حاصل از fesem,xrd نشان میدهد که ، Ce-SAPO-34سنتز شده به کمک امواج اولتراسوند دارای اندازه کریستالهایی درحدود ۱۸/۵ نانومتر و اندازه ذراتی درحدود ۵۰۰-۱۰۰ نانومتر میباشد جهت بررسی کارایی کاتالیست درپایلوت فشار پایین تست شد و پارامترهای مختلف مورد ارزیابی قرارگرفت