سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی کاربرد نانوتکنولوژی در صنایع نفت و پتروشیمی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مظفر عبدالهی فر – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه، باشگاه پژوهشگران جوان،
محمدرضا زمانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا، باشگاه پژوهشگران جوان،
حسین نکوئی – گروه مهندسی شیمی، دانشگاه جامع علمی کاربردی، واحد لارستان،
علیرضا کشاورز –

چکیده:

نانوساختارهای -AlOOH بوهمیت( بدون استفاده از سورفکتانت و با ( γ استفاده از روش هیدروترمال و نیترات آلومینیوم بعنوان پیش ماده و عامل رسوبساز هیدروکسید پتاسیم در شرایط بازی سنتز گردید. محلولشیری رنگ حاصل از ترکیب نیترات آلومینیوم و KOH که به pH برابر ۱۲ رسیده است در شرایط هیدروترمال ) ۲۲۲ درجه سانتی گراد و به مدت ۲۴ ساعت( منجر به تولید -AlOOH نانوساختار خالص می شود. آنالیزهای γ XRD ، FTIR ، FESEM و TEM برای تعیین خصوصیات این نانوساختار بکار رفتند. نتایج آنالیزهای XRD و FTIR نشان دادند که فاز -AlOOH بدست آمده خالص و γبدون هیچ گونه ناخالصی میباشد. تصاویر FESEM و TEM نشان دادند که –AlOOH سنتز شده دارای ساختار نانو پره پره یا لایه لایه با پهنای متوسط γ پره یا لایهها حدود ۱۵ نانومتر میباشد