مقاله سنتز و بهینه سازی نانوذرات کیتوسان به عنوان حامل داروی آنتی آلزایمر با استفاده از روش طراحی آزمایش که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در پژوهش های کاربردی در شیمی (پژوهش های شیمی کاربردی) از صفحه ۵۹ تا ۶۶ منتشر شده است.
نام: سنتز و بهینه سازی نانوذرات کیتوسان به عنوان حامل داروی آنتی آلزایمر با استفاده از روش طراحی آزمایش
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نانوذرات کیتوسان
مقاله روش طراحی آزمایش
مقاله حامل دارو
مقاله طیف سنجی تبدیل فوریه زیر قرمز میانه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علمی زاده حمیده
جناب آقای / سرکار خانم: خان محمدی خرمی محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نانوذرات کیتوسان می توانند به عنوان سامانه های حامل دارو به کار برده شوند. این پژوهش به منظور معرفی اثر عامل های موثر روی میانگین اندازه نانوذرات کیتوسان تولید شده به وسیله روش امولسیون سازی خود به خودی، انجام شد. روش سنتز نانوذرات کیتوسان به وسیله روش طراحی آزمایش ۳ عامل-۳ سطح باکس – بهنکن بهینه شد. این طراحی آماری به منظور دستیابی به کوچکترین اندازه و ریخت مناسب نانوذرات به کار برده شد. میکروسکوپ الکترونی روبشی از نوع گسیل میدانی (FE-SEM) برای تعیین اندازه ذرات و ریخت نانوذرات کیتوسان استفاده شد. نانوذرات سنتز شده، دارای میانگین اندازه ذرات از ۳۴ تا ۷۵ نانومتر هستند. بارگذاری دارو بر روی نانوذرات کیتوسان بر اساس روش بهینه انجام شده است و ظرفیت بارگذاری دارو با دستگاه طیف سنجی فرابنفش تعیین شد. همچنین نانوذرات کیتوسان به عنوان سامانه های حامل دارو با طیف سنجی تبدیل فوریه زیر قرمز میانه مورد ارزشیابی واقع شدند.