سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش پیل سوختی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

نسیم میرکاظمی – دانشجو کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
امیر مقصودی پور – استادیار، پژوهشگاه مواد و انرژی کرج
مرتضی تمیزی فر – دانشیار، دانشگاه علم و صنعت ایران
سعید باغشاهی – استادیار، دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین

چکیده:

هدف از این بررسی ایجاد پوششی یکنواخت، متراکم و فاقد ترک از زیرکونیای پایدار شده با ۸ درصد وزنی ایتریا به روش سل – ژل غوطه وری، جهت استفاده به عنوان الکترولیت پیل های سوختی اکسید جامد، می باشد. در این پژوهش قرص آلومینای متخلخل به عنوان نماینده ای از یک زیرلایه متخلخل، جایگزینNi-YSZ شد. در ابتدا سل پلیمری با زمان ژلاسیون بالا توسط کنترل هیدرولیز و چگالش آلکوکسید زیرکونیوم، سنتز شد. از ایتریم نیترات هگزاهیدرات به عنوان منبع تامین ایتریا و استیل استون به عنوان عامل کی لیت ساز جهت کنترل سرعت واکنش بالای زیرکونیوم با آب استفاده شد. ژل پودری بعد از کلسیناسیون تحت بررسی های فازی توسط پراش اشعهX قرار گرفت. پایه ها به تعداد دفعات ۳-۱ بار و سرعت غوطه وری ۴۰cm/min پوشش داده شدند و پس از کلسیناسیون تحت بررسی ریزساختاری توسطSEM قرار گرفتند. نتایج حاصل ازXRD بیانگر تشکیل فاز مکعبی بود. ضخامت ب ه دست آمده با استفاده از دستگاهDektak3ST 4/5 میکرون گزارش شد.