سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی نانومواد و نانو تکنولوژی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیمین تازیکه – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود باشگاه پژوهشگران جوان
صاحبعلی منافی –
علی اصغر روحانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود گروه فنی مهندسی

چکیده:

درتحقیق حاضر نانوکامپوزیت In2O3/SnO2 به روش سل – ژل سنتز شده است نمکهای کلرید ایندیم و کلرید قلع ایزوپروپیلیک و محلول آمونیاک به عنوان مواد اولیه مورد استفاده قرارگرفتند. سنتز در دو PH مختلف ۸و۱۰ دردمای ثابت ۱۰۰۰ درجه سانتیگراد صورتگرفته است بررسی فازی واندازه ذرات تولی الگوی پراش XRD X مورد ارزیابی قرارگرفت نتایج حاصل از xRD تشکیل نانوکامپوزیت In2O3/SnO2 را تاییدمی نماید اندازه نانوساختار در دو PH مختلف ۸و۱۰ به ترتیب برابر ۲۰ و ۲۸nm بدست امد همچنین ثوابت شبکه برای دو شکل ساختاری مکعبی و تتراگونال محاسبه گردید.