سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی نانومواد و نانو تکنولوژی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

رزیتا بقال زاده کوچه باغی – دانشگاه پیام نور واحد تبریز دانشکده علوم گروه شیمی
کاملیا نجاتی –
سودابه داوران – دانشگاه تبریز دانشکده داروسازی گروه شیمی دارویی
آزیتا بقال زاده کوچه باغی – دانشگاه تبریز

چکیده:

در این کار پژوهشی نانو ذرات Fe3O4 به روش همرسوبی از محلول نمکهای کلرید فروز/ فریک با عامل رسوب دهنده تری اتیل آمین با سورفکتانت سدیم دودسیل سولفات و بدون آن تهیه و با هم مقایسه شدند نانوذرات بدست آمده بوسیله روشهای طیف بینی SEM XRD ,FT-IR شناسایی شدند نتایج XRD نشان داد که نانوذرات Fe3O4ساختار اسپینل مکعبی مراکز وجوه پردارند و تصاویر SEM نیز نشان دادند که نانوذرات Fe3O4 تقریبا کروی شکل هستند همچنین با استفادها ز داده های SEM XRD نتیجه گرفته شد که نمونه های تهیه شده درحضور سورفکتانت درمقایسه با نمونه های بدون سورفکتانت ذرات کوچکتر و انباشتگی کمتری دارند و از نظر اندازه ذرات و مورفولوژی یکنواخت هستند درحالیکه درغیاب سورفکتانت سدیم دودسیل سولفات دارای ذرات بزرگتر غیرمتظم با محدوده اندازه گسترده هستند.