سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

زهرا درخشی – کارشناسی ارشد، دانشکده مواد و متالورژی، گروه سرامیک، دانشگاه آزاد اس
مرتضی تمیزی فر – دانشیار، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه علم و صنعت
کاوه ارزانی – استادیار، دانشکده مواد و متالورژی، گروه سرامیک، دانشگاه آزاد اسلامی
سعید باغشاهی – دانشیار، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه بین المللی امام خمینی )ره(

چکیده:

در این پژوهش، نانو پودر پروسکایتی LaFeO3 از روش‌های سل-ژل سیتراتی و پچینی با استفاده از پیش ماده‌های نیتراتی که قابلیت حل شدن بسیار بالاتری در آب و یا حلال‌های آلی نسبت به نمک‌های دیگر دارند؛ سنتز شد. رفتار حرارتی، ساختار و مورفولوژی نمونه‌ها به ترتیب با استفاده از DTA-TG، XRD و SEM بررسی شد. نتایج DTA-TG نشان دهنده‌ی تجزیه‌ی پیش ماده در چندین مرحله است. الگوهای پراش پرتوی ایکس نمونه‌های سنتز شده به روش سیتراتی و پچینی به ترتیب در دمای ℃۷۰۰ و ℃۷۵۰ نمایانگر تشکیل ساختار پروسکایت مذکور در هر دو روش به صورت خالص است. میانگین اندازه بلورک برای روش سیتراتی و پچینی به ترتیب ۶۱/۳۰ و ۳۷/۲۸ نانومتر به‌دست آمد. روش پچینی به عنوان روش بهینه در سنتز نانو پودرها نسبت به روش سیتراتی انتخاب شد.