سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

عباس حمیدی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه

چکیده:

آلاینده مرکاپتان در محیط زیست و همچنین آب های صنعتی همواره توانسته است زیانهای زیادی در سلامت فردی و صنعتی وارد نماید لذا حذف این دسته آلاینده به خصوص در آبهای صنعتی ضروری اجتناب ناپذیر می باشد به همین دلیل دراین کار تحقیقاتی در مرحله ی نخست ابتدا نانوذرات روی اکسید سنتز شد و خصوصیات آنها به وسیله ی XRD ، SEM ، FTI مورد مطالعه قرارگرفت . همچنین جذب ۲-مرکاپتوبنزواکسازول برروی نانوذرات روی اکسید و ویژگیهای هم دماهای تعادلی آن مورد بررسی و تحلیل قرارگرفت. در مطالعه برروی حذف این آلاینده از روش بچ استفاده شد و به همین منظور مولفه های زمان مقدار جاذب میزان غلظت و دما مطالعه و بررسی شد. آزمایش نشان میدهد میزان جذب آلاینده برروی جاذب روی اکسید تا زمان ۲/۵ ساعت سیر افزایشی داشته پس از آن هیچ گونه تغییری در آن مشاهده نمی شود بطور یکنواخت و ثابت می باشد. همچنین با افزایش دما میزان جذب آلاینده کاهش خواهد یافت هم دمای جذب ۲- مرکاپتوبنزواکسازول برروی جاذب روی اکسید با هم در دماهای تعادلی لانگمویر فرندلیش تمکین و D-R مطابقت داده شد محاسبات انجام شده نشان داد بهترین و مناسب ترین روش برای جدا کردن این آلاینده روش هم دمای جذب سطحی فرندلیش می باشد.