سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی نانومواد و نانو تکنولوژی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهناز عزالدین – دانشگاه علم و صنعت ایران دانشکده مهندسیموادو متالورژی
حمیدرضا رضایی –
علیرضا خاوندی –
سیدمحمد حسینعلی پور –

چکیده:

انواع مختلفی از فیلرها به منظور بهبود خواص مکانیکی کامپوزیت های دندانی بکارگرفته شده اند اما به منظور غلبه بر مشکل هیدرولیز عامل سیلان درمحیط دهان استفادهاز فیلرهای متخلخل پیشنهاد شده است پودرهای نانومتخلخل با اندازه تخلخل بین ۰ تا ۱۰۰ نانومتر به سبب ویژگیهای منهحصربفرد می توانند کاندیدای مناسبی برای این منظور باشند دراین تحقیق فیلرهای نوین نانومتخلخل دی اکسید تیتانیوم به سبب خوا صآنتی باکتریایی برای کاربرد درکامپوزیت های دندانی سنتز شدند با بررسی عامل پیرسازی در روش سل – ژل مشخص شد که این مرحله سبب بهبود نظم حفرات یکنواختی بیشتر واندازه تخلخل کوچکتر می شود طبق نتایج حاصله انتظار می رود که فیلرهای نانومتخلخل سنتز شده برای استفادهدرکامپوزیت های دندانی ایده آل باشند.