سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدرضا توحیدی فر –
پروین علیزاده –

چکیده:

در این پژوهش، شیشه- سرامیک نانوکریستال میکای لیتیمی با اندازه کریستال های ۱۳ نانومتر به روش سل- ژل تهیه شد ویژگی های ریزساختاری نمونه های سنتز شده توسط تکنیک های تفرق اشعه ایکسXRD) میکروسکوپ الکترونی عبوری TEM)و آنالیز حرارتی هم زمانSTA) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که اندازه بلورهای میکای بدست آمده از روش سل- ژل کوچک تر از از بلورهای شیشه- سرامیک های میکای تهیه شده در کارهای پژوهشی قبلی به روش ذوب و ریخته گری است. طبق نتایجXRD همچنین مشخص شد که تبلور میکا از دمای ۶۷۵ آغاز شده به طوری کهبلورهای میکا از استحاله فازMgF2به وجود آمده و در مراحل بعدی (دما و زمان عملیات حرارتی بالاتر) میکا به نوربرگیت و سپس نوربرگیت به کوندرودیت تبدیل می شود. پارامترهای کینتیکی فرآیند تبلور نظیر انرژی اکتیواسیون تبلور و عددAvramiطبق مدل پیشنهادیMarottaهمکارانش، به ترتیب۳۷۶/۷و۲/۳kJ mol-1بدست آمد.