سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی نانومواد و نانو تکنولوژی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

پریسا گودرزی – دانشگاه سیستان و بلوچستان گروه فیزیک
مجید رشیدی هویه –

چکیده:

[توضیح سیویلیکا: فایل مقاله مشکل فنی دارد و نمایش داده نمی شود.]
خواص نوری و گرما – نوری مواد مرکب شامل نانوذرات فلزی محصور دریک محیط دی الکتریک درزمینه های مختلفی از علوم کاربردی و بنیادی علم نانوتکنولوژی مناسبند دراین میان نانوذرات فلزات نجیب و بخصوص نانوذرات طلا بعلت خواص منحصر بفرد بیشتر مورد توجه پژوهشگران علم نانوقرارگرفته استدراینتحقیق محلول نانوکلوئیدهای طلای معلق درآب به روش احیا شیمیای سنتز گردید طیف جذبی (UV-VIS) نانوسیال بدست امده بیانگر وجود تشدید پلاسمای سطحیدر طول موج حدود ۵۲۰nm میب اشد که از خواص بارز این نوع محیط ها می باشد با اندازه گیری طیف جذبی دردماهای مختلف بین ۱۳ تا ۷۱ درجه سانتی گراد تغییرات گرمایی طیف جذبی این محلول اندازه گیری شد سپس این نتایج با توجه به مدل ارایه شده درمقالات قبلی مان مورد بررسی قرارگرفتند و با شبیه سازی مقادیر ثابتهای اپتیکی این نانوسیال بدست آمد نتایج نشان میدهدکه تغییرات طیف جذبی و درنتیجه خواص گرما نوری این محیطها درمحدوده طول موج تشدید پلاسمای سطحی قابل توجه است