سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

شاهین بنکدار – دانشجوی دکترای بیومواد دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی پزشکی
فریبا اورنگ – استادیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی پزشکی
محمد رفیعی نیا – دانشجوی دکترای بیومواد دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی پزشکی

چکیده:

دو نمونه الاستومر پلی اتر یورتانی بر پایه ۴ و ۴ دی فنیل متان دی ایزوسیانات (MDI)، پلی تتراهیدروفوران (PTHF) و ۱ و ۴ بوتان دی ال (BD) به روش دو مرحله ای با نسبت های استوکیومتری ۲/۱/۳ و ۱/۱/۲ سنتز شدند. دو نمونه دیگر با همان استوکیومتری با Baysilon کوپلیمر گردید. خصوصیات شیمیایی، مکانیکی و فیزیکی نمونه های تهیه شده با روش طیف نگاری FTIR، تعیین چگالی بین نقاط اتصال ، درصد جذب آب، درصد تورم در حلال و اندازه گیری خواص مکانیکی شامل استحکام کشش ی، درصد تغییر طول تا نقطه شکست و سختی سنجی مورد ارزیابی قرار گرفت . آزمون زیست سازگاری و خون سازگاری نیز در شرایط in vitro انجام شد که بر اساس نتایج بدست آمده نمونه ها از زیست سازگاری و خون سازگاری مناسبی برخوردار بودند.