سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی نانومواد و نانو تکنولوژی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حامد ناصرزشکی – دانشگاه علم و صنعت ایران دانشکده مهندسی مواد و متالورژی
حمیدرضا رضایی –
جعفر جوادپور –

چکیده:

دراین تحقیق پودرنانوکامپوزیتی هیدروکسی آپاتیت – نقره حاوی ۰، ۴ و ۸ درصد وزنی نقره به روش سل ژل سنتز شدند به منظور بررسی فازهای تشکیل شده پایداری حرارتی ریزساختار توزیع اندازه ذرات و توزیع عناصر درنانوکامپوزیت های سنتز شده از آزمونهای پراش پرتو XRD X طیف سنجی مادون قرمز FTIR میکروسکوپ الکترونی روبشی sEM آزمون تفرق دینامیکی نور DLS و نقشه توزیع عناصر EDS mapping) استفاده شد نتایج نشان داد که درحضور نقره به عنوان فاز تقویت کننده باعث کاهش پایداری حرارتی فاز هیدروکسی اپاتیت شده و میزان تجزیه آن به فاز بتا تری کلسیم فسفات را افزایش میدهد نتایج ریزساختاری توزیع اندازه ذرات و توزیع عناصر نیز نشان میدهد که توزیع نقره درزمینه تا ۴ درصد وزنی یکنواخت بوده و اندازه ذرات نیز بین ۱۰۰ تا ۷۰ نانومتر می باشد.