سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش علوم و فناوری مواد فعال سطحی و صنایع شوینده

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

لیلا میوه ای – دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مختار آرامی – دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
فرحناز نورمحمدیان – گروه پژوهشی مواد رنگزا پژوهشکده صنایع رنگ ایران تهران
علیرضا تهرانی بقا – گروه پژوهشی محیط زیست پژوهشکده صنایع رنگ ایران

چکیده:

دراین تحقیق یک سری سطح فعالهای دوقلوی کاتیونی با پل ارتباطی متیلنی S=2,4,6 و ۱۲-S-12 سنتزو خالص سازی شدند برخی خواص فیزیکی – شیمیایی آنها نظیر غلظت بحرانی تشکیل میسل CMC به دو روش اندازه گیری کشش سطحی و هدایت سنجی دمای کرافت نقطه ذوب مورد ارزیابی قرارگرفتند اثر این سطح فعالها و سطح فعال مونومری متناظر آنها DTAB در جذب رنگزای بازیک C.I.Basic red 27 برروی کالای اکریلیکی در دمای جوش مورد بررسی قرارگرفت نتایج نشان داد که رقابت سطح فعالهای دو قلوی کاتیونی با رنگزای کاتیونی در جذب بر روی مکانهای آنیونیک لیف اکریلیک موثرتر از سطح فعال مونومری متناظر با آنها می باشد.