مقاله سنتز و بررسی زیست سازگاری نانو ذرات کلسیم فسفاتی دارای منیزیم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در نانو مواد (تحقیقات مواد نانو کامپوزیتی) از صفحه ۱۳۱ تا ۱۴۱ منتشر شده است.
نام: سنتز و بررسی زیست سازگاری نانو ذرات کلسیم فسفاتی دارای منیزیم
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هیدروکسی آپاتیت دارای منیزیم
مقاله تری کلسیم فسفات دارای منیزیم
مقاله زیست سازگاری
مقاله نانو ذرات

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ادیب فر افسانه
جناب آقای / سرکار خانم: بهنام قادر علی اصغر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اصلی این تحقیق، بررسی حضور منیزیم در مقادیر گوناگون بر مشخصات ترکیب و ساختار شیمیایی، شبکه کریستالی و زیست سازگاری کلسیم فسفات ها بود. بدین منظور، با توجه به اهداف تحقیق، روش سل- ژل برای سنتز مورد استفاده قرار گرفت. نمونه کنترل ترکیب هیدروکسی آپاتیت انتخاب شد و نسبت/p (Ca+Mg) برابر ۱٫۶۷ و مقدار منیزیم در محدوده صفر تا مولی در نظر گرفته شد. تمام نمونه ها در دمای ۶۰۰oC عملیات حرارتی شدند. ترکیب فازی و ساختار شیمیایی، شکل و اندازه ذرات با انجام آزمایش های XRD، FTIR، SEM و TEM بررسی گردید. تمام نمونه ها دارای دو فاز اصلی Mg-HA و b_TCMP بودند. با این حال، در مقادیر منیزیم اندک، فاز MgHPO4.3H2O و در مقادیر زیاد آن فاز MgO نیز تشکیل شد. با افزایش مقدار منیزیم مقدار نسبی افزایش و پیک های اختصاصی XRD به سوی زوایای بیشتر میل نمود. علاوه بر این مقدار فاز آپاتیت و نیز درجه بلوری و ابعاد شبکه آن نیز کاهش یافت. بررسی های میکروسکوپ الکترونی عبوری، حضور ذراتی با اندازه 180-40 nm بصورت منفرد و گروهی را روشن ساخت. آزمایش های زیست سازگاری نشان داد که نمونه های تهیه شده با مقدار منیزیم کمتر از ۲٫۵% مولی، از رشد مناسب سلول های فیبروبلاست برخوردار بودند.