مقاله سنتز و بررسی خواص اپتیکی و ساختاری نانو ذره های پوسته/هسته CdS/ZnS که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در بلورشناسی و کانی شناسی ایران از صفحه ۶۵۷ تا ۶۶۴ منتشر شده است.
نام: سنتز و بررسی خواص اپتیکی و ساختاری نانو ذره های پوسته/هسته CdS/ZnS
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله CdS ،CdS/ZnS
مقاله خواص ساختاری
مقاله خواص اپتیکی
مقاله نانوذره
مقاله پوسته
مقاله هسته
مقاله همنهشتی شیمیایی مرطوب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: امام دوست عاطفه
جناب آقای / سرکار خانم: فرجامی شایسته صابر
جناب آقای / سرکار خانم: مرندی مازیار

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این پژوهش نانو ذرات CdS و پوسته/هسته (CdS/ZnS) با استفاده از روش سنتز شیمیایی مرطوب تهیه شدند و از ۳-mercaptopropionic acid (MPA) به عنوان مولکول پوششی استفاده شد. اثر پوستهZnS  بر خواص اپتیکی و ساختاری CdS مورد بررسی قرارگرفت. شدت فوتولومینسانس (Intensity of photolumincence) نانو ذرات CdS پس از پوشش پوسته ZnS افزایش یافت. طیف پراش پرتو X نانوذرات CdS پس از گرمادهی در دمای اتاق، ساختار سولفور روی را نشان می دهد. همچنین طیف پراش پرتو X نانوذرات CdS/ZnS به علت روی هم افتادگی خطوط طیف پراشCdS  و ZnS پهن می شود. اندازه بلورک ها در نانوذرات CdS و ZnS/CdS با استفاده از رابطه دبای-شرر پیش از گرمادهی به ترتیب ۲٫۷ و ۱٫۷ نانومتر و پس از گرمادهی در دمای ۱۰۰ درجه سانتیگراد، ۳٫۳ و ۱٫۹ نانومتر به دست آمد. طیف FTIR، پوشانده شدن سطح نانوذرات با مولکول پوششی MPA را به خوبی نشان می دهد. در تصویر میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM) نانوذرات CdS/ZnS، کوچک بودن نانوذرات مشهود بود و انباشت دیده شده در تصویر ناشی از توزیع ناهمگن پودر روی توری نگاه دارنده نمونه هنگام تصویربرداری با میکروسکوپ الکترونی عبوری بوده است.