مقاله سنتز و بررسی تحولات فازی پودر نانوکامپوزیتی هیدروکسی آپاتیت-نقره که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در نانو مواد (تحقیقات مواد نانو کامپوزیتی) از صفحه ۵۸ تا ۶۳ منتشر شده است.
نام: سنتز و بررسی تحولات فازی پودر نانوکامپوزیتی هیدروکسی آپاتیت-نقره
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نانوکامپوزیت
مقاله هیدروکسی آپاتیت
مقاله نقره
مقاله سل ژل
مقاله پایداری حرارتی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ناصرزشکی حامد
جناب آقای / سرکار خانم: رضایی حمید
جناب آقای / سرکار خانم: جوادپور جعفر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این تحقیق، پودر نانوکامپوزیتی هیدروکسی آپاتیت نقره حاوی ۰، ۴ و ۸ درصد وزنی نقره به روش سل ژل سنتز شد. به منظور بررسی فازهای تشکیل شده، پایداری حرارتی، ریزساختار، توزیع اندازه ذرات و توزیع عناصر در نانوکامپوزیت های سنتز شده از آزمون های پراش پرتو (XRD) X، طیف سنجی مادون قرمز (FTIR)، میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)، آزمون تفرق دینامیکی نور (DLS) و نقشه توزیع عناصر استفاده (EDS mapping) شد. نتایج نشان داد که حضور نقره به عنوان فاز تقویت کننده باعث کاهش پایداری حرارتی فاز هیدروکسی آپاتیت شده و میزان تجزیه آن به فاز بتا تری کلسیم فسفات را افزایش می دهد. آنالیزهای ریزساختاری نیز نشان می دهد که توزیع نقره در زمینه تا ۴ درصد وزنی یکنواخت بوده و اندازه ذرات در ابعاد نانومتر می باشند.