مقاله سنتز و بررسی اثرات ضد سرطانی مشتق اسپایروی کینوکسالین- پیرازولین بر روی رده سلولی K562 که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در تازه های بیوتکنولوژی سلولی مولکولی از صفحه ۲۱ تا ۲۶ منتشر شده است.
نام: سنتز و بررسی اثرات ضد سرطانی مشتق اسپایروی کینوکسالین- پیرازولین بر روی رده سلولی K562
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کینوکسالین
مقاله پیرازولین
مقاله ضد سرطانی
مقاله رده سلولی PBMC ,K562

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بی خوف تربتی مریم
جناب آقای / سرکار خانم: شعبان زاده مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: صفری مژده
جناب آقای / سرکار خانم: سلیمانی آهویی طاهره
جناب آقای / سرکار خانم: خسروی فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: مشتقات کینوکسالین و پیرازولین دارای طیف وسیعی از اثرات بیولوژیکی می باشند که آنها را به عوامل دارویی مناسبی با اثرات مختلف از جمله خاصیت سایتوتوکسیک در شیمی درمانی سرطان تبدیل کرده است. در این مطالعه ترکیب ¢۵-فنیل-¢۲ و ۴¢-دی هیدرو اسپایرو [ایندنو [۱ و b-2] کینوکسالین-۱۱ و¢۳ –پیرازول] سنتز شد و اثرات سایتوتوکسیک آن بر روی رده سلولی K562 و سلول های PBMC بررسی گردید.
مواد و روش ها: ترکیب ¢۵-فنیل-¢۲ و –¢۴دی هیدرو اسپایرو [ایندنو [۱ و b-2] کینوکسالین-۱۱ و ¢۳-پیرازول] به روش تک-ظرف سنتز و خواص ضد سرطانی آن بر روی رده سلولی سرطان خون (K562) و سلول های PBMC تحریک شده با PHA  که از خون کامل فرد سالم استخراج شده است به روش MTT بررسی شد. همچنین اثر سایتوتوکسیک سیس پلاتین نیز بر روی این سلول ها بررسی و مقایسه گردید.
یافته ها: IC50 بدست آمده از اثر این ترکیب سنتز شده بر روی رده سلولی K562 و سلول های PBMC+PHA به ترتیب mg/ml 0.92 و ۰٫۷۵ mg/ml می باشد. در حالی که IC50 سیس پلاتین به عنوان یک داروی استاندارد در شیمی درمانی سرطان بر روی همین سلولها به ترتیب ۱٫۷۱ mg/ml و ۷٫۸ mg/ml بدست آمد.
نتیجه گیری: نتایج نشان داد ترکیب ۴ نسبت به سیس پلاتین تا حدودی فعالیت سایتوتوکسیک بیشتری بر روی رده سلول سرطانی K562 و سلول های PBMC تحریک شده دارد.