سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی روستایی – پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهکشده مهندسی نفت، واحد مطالعات ازدیاد برداشت
سعید عباسی –
هادی باقرزاده –
محمد پروازدوانی –

چکیده:

رسوب نمک ها با مسدود کردن منافذ و یا مسیر انتقال، یکی از مشکلات مهم در بهره برداری سیالات از مخازن زیرزمینی است. نتیجه نهایی تشکیل رسوب ایجاد نقص در تجهیزات، توقف سریع، افزایش هزینه نگهداری ونهایتا کاهش بازده تولید می باشد. مهمترین روش برای کنترل رسوب در عملیات ازدیاد برداشت نفت، استفاده از بازدارندههای شیمیایی است. با وجود این، استفاده از بازدارندههای خوب بدون در نظر گرفتن کلیه جوانب ودستورالعملها نمی تواند جوابگوی مشکلات خوردگی و رسوب دهی در مخازن نفتی باشد. تحقیقات انجام شده در این زمینه نشان می دهد که اغلب بازدارنده های متدوال معرفی شده دوستدار مح یط زیست نیستند و بهسختی قابل تجزیه هستند. بنابراین، بسیار ضروری می باشد که بازدارنده های سازگار با محیط زیست و دوستدار آن توسعه داده شوند. در این پژوهش بازدارنده جدید دوستدار محیط زیست بر پایه انیدرید سنتز گردیده است.کارایی عملکرد آن در کنترل و جلوگیری از تشکیل رسوبهای معدنی توسط تست استاتیکی بطری مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست امده نشان می دهد بازدارنده کامپوزیتی پلیمری کارایی بالای ی در جلوگیری از تشکیل رسوبات کلسیم و باریم در غلظت ۱۰۰ میلی گرم بر لیتر دارد.