سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

یاسر وفائیان – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، مرکز تحقیقات راکتور و کاتالیست، د
محمد حقیقی – استادیار مهندسی شیمی، مرکز تحقیقات راکتور و کاتالیست، دانشکده مهندس

چکیده:

از کاتالیست های زئولیتی به علت پایداری حرارتی و سطح بالای آنها وهمچنین امکان پراکندگی بالای فلز روی سطح، در فرایندهای مختلف استفاده می شود. هدف از این تحقیق سنتزوارزیابی کاتالیست نانوساختارNi/ZSM-5با استفاده از روش نوین اولتراسوند است.فاز فعال این کاتالیست نیکل انتخاب شده که به علت کارایی بالا در فرآیندهای تبدیل گاز، ارزان بودن ودر دسترس بودن نسبت به فلزات نوبل مورد توجه قرار گرفته است. با استفاده از انرژی اولتراسوند پراکندگی فاز فعال روی کاتالیست ها بیشتر شده و فاز فعال بصورت یکنواخت روی پایه پخش می شود. بکارگیری این روش سبب می شود که کاتالیست ها دارای ساختاری نانو شوند و به علت این پراکندگی بالای فاز فعال و نیز نانو ساختار بودن کاتالیست های سنتزی با این روش، تبدیل بالایی در فرایند ریفورمینگ خشک متانپیش بینی می شود. برای تعیین خصوصیات کاتالیست های نانوساختار از آنالیز های BET، FTIR، XRD وSEM استفاده شده است که تأییدی بر نانو بودن کاتالیستها دارد. ارزیابی عملکرد کاتالیست نانوساختار سنتزیNi/ZSM-5درتبدیل گازهای گلخانه ای متان و دی اکسید کربن با استفاده از انرژی اولتراسوند نشان داده شده است این نوع کاتالیستهای توانایی مطلوبی در تبدیل این گازها دارند.