سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

نیما محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، مرکز تحقیقات راکتور و کاتالیست، د
محمد حقیقی – استادیار مهندسی شیمی، مرکز تحقیقات راکتور و کاتالیست، دانشکده مهندس
پویا استیفایی –

چکیده:

روش سونوشیمی یکی از گسترده ترین روش های سنتز نانوکاتالیست ها به شمار می رود، که باتوجه به هزینه های عملیاتی مناسب می تواند نتایج قابل قبولی را حاصل کند. استفاده از ذرات برپایه آلومینا برای فرایندهای مختلف و با مواد فعال متفاوت مورد بررسی قرار گرفته است. پالادیوم فلز با ارزش و ماده فعالی است که از قابلیتهای فراوانی برخوردار است و با توجه به سطح تماس زیادی که از نانو بودن ذرات آن بر روی پایه حاصل می شود می توان نتایج مناسبی را در کاربرد های کاتالیستی انتظار داشت. ترکیب آلومینا و مس با استفاده از امواج اولتراسوند سنتز شده، و مقادیر کمی از فلز گرانبهای پالادیوم بر روی ترکیب نشانده شده است. ذرات تهیه شده توسط آنالیزهایXRD ، SEM، FTIR وBET تعیین مشخصات شده اند. نتایج آنالیزها نشان می دهد که با افزایش زمان اعمال امواج اولتراسوند، ذرات ریزتری با پراکندگی بهتر حاصل می شود و ذرات سنتز شده در ابعاد نانومتری می باشند. همچنین با استفاده از این آنالیز ها شکل و ساختار ذرات سنتز شده مشخص گردید. ارزیابی عملکرد کاتالیست نانوساختار سنتزی Pd/CuAl2O4 در حذف منواکسید کربن از گازهای آلاینده نشان داده است که این نوع کاتالیست ها توانایی مطلوبی در تبدیل این گازها دارند