سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مجتبی فرخی – دانشجوی دانشگاه تربیت مدرس
مهدی عبدالهی – استادیار دانشگاه تربیت مدرس
محمود همت – استادیار پژوهشگاه صنعت نفت

چکیده:

پلیمریزاسیون رادیکالی انتقال ید یکی ازروشهای پلیمریزاسیون رادیکالی کنترل شده است که نیاز به آلکیل یدید دارد کوپلیمریزاسیون وینیل استات و دی بوتیل مالئات درحالت توده به روش پلیمریزاسیون رادیکالی انتقال ید درحضور ۲و۲ – آزوبیس ایزوبوتیرونیتریل به عنوان آغازگر و اتیل یدواستات به عنوان عامل انتقال دردمای ۶۰درجه برای اولین بار انجام شد اثرغلظت آغازگر عامل انتقال و مونومرها بردرصد تبدیل وزن مولکولی و توزیع آن به وسیله ۱H-NMR GPC بررسی شد ساختار کوپلیمر و درصد تبدیل واکنش توسط ۱H-NMR تعیین گشت اتیل یدواستات به عنوان عامل انتقال ید وزن مولکولی و توزیع آن را به خوبی کنترل کرد اما سرعت پلیمریزاسیون را کاهش داد مشاهده شد که دستیاب یبه وزن مولکولی بالا و توزیع وزن مولکولی باریک تنها درغلظت بالای آغازگر و عامل انتقال و نسبت تقریبا برابر از غلظت آغازگر به غلظت عامل انتقال امکان پذیر است.