سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محسن حسین زاده – کارشناسی ارشد مهندسی مواد، دانشگاه سمنان.
امید میرزایی – استادیار گروه مهندسی مواد، دانشگاه سمنان.
بهروز قاسمی – استادیار گروه مهندسی مواد، دانشگاه سمنان.
سیده فاطمه تبیانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد، دانشگاه امیرکبیر.

چکیده:

[توضیح سیویلیکا: نمودارهای داخل متن مشکل نمایش دارند]
در تحقیق حاضر، امکان تهیه نانو پودر کامپوزیتیVC– Al2O 3بعنوان یک نانو پودر سرامیکی مفید با روش احیاء مکانیکی مورد مطالعه قرار گرفت. پودرهای پنتا اکسید وانادیوم، کربن و آلومینیوم در یک آسیا پر انرژی برای زمان های مختلف آسیاشدند. مطالعه روی الگوی پراش اشعهX نشان داد که بعد از ۶ ساعت آسیا کاری فازV4C3سنتز شده است. به منظور شکل گیری نانو پودر کامپوزیتی،VC– Al2O3عملیات حرارتی روی نمونه ۶ ساعت آسیا کاری شده در ماکروویو صورت گرفت ارزیابی ریز ساختاری و تعیین اندازه ذرات نانو پودر توسط میکروسکوپ الکترونیFESEM انجام شد. پهنای الگوی اشعهXنشان دهنده این مطلب بود که کریستال های سنتز شدهVCxدر اندازه نانو هستند. همچنین انحراف پارامتر شبکهVCx از مقدار استاندار آن قبل و بعد عملیات حرارتی نشان داد که آسیا کاری منجر به کاهش پارامتر شبکه می شود