سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیمین جانی تبار درزی – هیئت علمی سازمان انرژی اتمی ایران

چکیده:

دو دسته نانو ذرات TiO2 تحت عنوان T20 و T80 با روش تابش دهی مایکرو ویو با استفاده از توئین ۲۰ و توئین ۸۰ به عنوان سورفکتانت و ۴(OC4H9) Ti به عنوان ماده اولیه سنتز شدند. در این سنتزها روش تابش دهی مایکرو ویو سبب گرما دهی سریع به محیط واکنش می شود که این عمل موجب هسته گذاری سریع و همزمان ، بازده بالا ، خلوص مطلوب و هزینه پائین واکنش می شود. ساختار و مورفولوژی محصولات تهیه شده بوسیله آنالیزهای اندازه گیری مساحت سطح ویژه و توزیع اندازه حفرات با روش BET-BJH و میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM) مورد شناسایی قرار گرفت. همچنین اسپکتروسکوپی Uv-Vis به منظور بررسی خواص نوری و فوتو کاتالیزوری مواد سنتز شده بکار گرفته شد. خواص فوتوکاتالیزوری نانو ذرات سنتز شده در واکنش رنگ زدایی فوتو کاتالیزوری رنگ آزوی کنگورد مورد مطالعه قرار گرفت . بررسی ها نشان دادند که نانو ذرات سنتز شده بوسیله سورفکتانت توئین ۲۰ خاصیت فوتو کاتالیزوری بهتری را نشان می دهند.