مقاله سنتز نانو ذرات کلسیم تیتانات به روش MASHS که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در نانو مواد (تحقیقات مواد نانو کامپوزیتی) از صفحه ۴۰ تا ۴۸ منتشر شده است.
نام: سنتز نانو ذرات کلسیم تیتانات به روش MASHS
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلسیم تیتانات
مقاله نانوذرات
مقاله MASHS
مقاله پروسکایت
مقاله ABO3

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: منافی صاحبعلی
جناب آقای / سرکار خانم: جعفریان مجتبی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این پژوهش، نانوذرات کلسیم تیتانات به روش MASHS با مورفولوژی کروی و کمترین میزان آگلومراسیون سنتز شد. بررسی فازی، مورفولوژی و اندازه ذرات پودر کلسیم تیتانات حاصل، به ترتیب بوسیله آنالیز پراش پرتو ایکس (XRD) ، میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) و آنالیز زتاسایزر (Zetasizer) مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج آنالیز پراش پرتو ایکس تایید کننده تشکیل فاز کلسیم تیتانات با بلورینگی بالا بعد از عملیات حرارتی می باشد. همچنین پراکندگی یکنواخت و مورفولوژی کروی پودر، در تصاویر SEM به خوبی قابل مشاهده است. نتایج نشان داد که پس از ۷۰ ساعت آسیاکاری مواد اولیه با نسبت وزنی گلوله به پودر ۷۰ به ۱ و عملیات حرارتی در دمای ۵۰۰°C به مدت ۱ ساعت، به جهت کاهش آگلومراسیون، عیوب تشکیل شده در حین فرآیند آسیاکاری، بهبود مورفولوژی و کاهش کرنش شبکه، نانو ذرات کلسیم تیتانات با متوسط اندازه دانه ۳۵ nm و میزان کرنش ۰٫۰۰۲ درصد سنتز خواهد شد.