مقاله سنتز نانو ذرات مغناطیسی Fe3O4 و کاربرد آن برای استخراج و پیش تغلیظ دارو از نمونه های محیطی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در شیمی کاربردی از صفحه ۲۹ تا ۳۷ منتشر شده است.
نام: سنتز نانو ذرات مغناطیسی Fe3O4 و کاربرد آن برای استخراج و پیش تغلیظ دارو از نمونه های محیطی
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استخراج فاز جامد
مقاله تربینافین هیدروکلراید
مقاله کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا
مقاله نانو ذرات مغناطیسی Fe3O4

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بهمئی منوچهر
جناب آقای / سرکار خانم: عباسی لاله
جناب آقای / سرکار خانم: فرجی محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این تحقیق ابتدا نانو ذرات مغناطیسی اکسید آهن به روش همرسوبی سنتز شد سپس کارایی نانو ذرات اصلاح شده با سورفکتانت سدیم دودسیل سولفات (SDS) به عنوان جاذب برای استخراج مقادیر ناچیز داروی تربینافین هیدروکلراید از پساب شرکت داروسازی مورد ارزیابی قرار گرفت. پارامترهای موثر بر فرآیند استخراج بررسی و بهینه شدند، سپس داروی مورد نظر با استفاده از تکنیک کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HPLC) تعیین مقدار شد. پارامترهای موثر بر روی بازده استخراج دارو از قبیل pH محلول، مقدار سورفکتانت SDS، زمان استخراج، نوع شوینده، حجم شوینده و زمان واجذب مورد بررسی و بهینه سازی قرار گرفت. تحت شرایط بهینه منحنی کالیبراسیون در گستره ۱-۴۰۰ میکروگرم بر لیتر خطی بود و ضریب همبستگی ۰٫۹۹۹۸ بدست ﺁمد. فاکتور تغلیظ برای ۲۵ میلی لیتر محلول دارو 74 و حد تشخیص روش، مقدار ۰٫۵ میکروگرم بر لیتر حاصل شد. همچنین درصد انحراف استاندارد نسبی (%RSD) روش برای غلظت ۲۰ میکروگرم بر لیتر با ۳ تکرار پیاپی در یک روز و بین چند روز به ترتیب ۱ و ۳٫۵ بدست آمد. بر اساس نتایج بدست آمده، روش پیشنهادی برای اندازهگیری داروی تربینافین هیدروکلراید در پساب شرکت داروسازی به کار گرفته شد که نتایج رضایتبخشی حاصل شد.