سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امیر حسنجانی روشن – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد – شناسایی وانتخاب مواد
زهره رجبعلی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد – شناسایی وانتخاب مواد
محمدرضا واعظی – استادیار مهندسی وعلم مواد – پژوهشگاه مواد و انرژی
علی شکوه فر – استاد مهندسی وعلم مواد – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

دراین تحقیق سنتز نانو ذرات دی اکسید تیتانیم TiO2 توسط محلول ‍[C12H28O2Ti] ، هیدروکسید سدیم [NaOH] ، اتانول و آب( به عنوان حلال) از روش Sonochemical انجام شد. برای ایجاد این سنتز محلولهای مولاری از C12H28O2Ti و NaOH تهیه گردید وسپس در حین و بعد از انحلال محلولهای یاد شده و انجام واکنش های شیمیایی با هم نمونه حاصله به مدت ۲ ساعت در دمای ۵۰درجه سانتیگراد توسط دستگاه Sonicator با شدت و توان مشخص تحت امواج التراسونیک قرار گرفت. بعد از انجام مراحل یاد شده وتشکیل رسوب ، محلول را از صافی عبور داده و رسوب بدست آمده را بعد از شستشو وخشک کردن در دمای اتاق به مدت ۲۴ ساعت مورد آنالیز پراش اشعه X (XRD) جهت بررسی ساختار مواد و برای بررسی مورفولو‍ژی واندازه ذرات بدست آمده توسط میکروسکوپ الکترونی عبوری TEM قرار گرفت.که نتایج بدست آمده بعد از مقایسه با سایر روشها به عنوان روشی جهت سنتز وتهیه نانو ذرات دی اکسید تیتانیم قرار گرفت