سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: یازدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علیرضا رحمانی – دانشیار گروه مهندسی بهداشت محیط دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ه
حمیدرضا غفاری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی همدان
محمد تقی صمدی – استاد یار گروه مهندسی بهداشت محیط دانشکده یهداشت دانشگاه علوم پزشکی

چکیده:

در این پژوهش نانو ذرات اهن صفر (Nzvi) به روش احیا کلرید فریک (فرمول در متن اصلی مقاله) به وسیله بوروهیدرید سدیم (فرمول در متن اصلی مقاله) سنتز و کارایی ان در حذف ارسنات که یکی از اشکال سرطان زا و سمی ارسنیک در محیط های ابی می باشد مورد بررسی قرار گرفت. ازمایشات به روش ناپیوسته با تغییر PH 7.4.11 زمان ماند ۱۵ . ۱۰٫۵٫۲ دقیقه غلظت ارسنات (۲۰۰و ۵۰۰و ۱۰۰۰ میکروگرم در لیتر) و غلظت نانو ذرات (۰/۱و ۰/۲۵و ۰/۵ و ۱ گرم در لیتر ) وبا ثابت نگه داشتن سایر فاکتورها ، در شرایط اتمسفری و دمای حدود ۲+-۲۰ درجه سلسیوس انجام گردید طبق نتایج بدست امده نانو ذرات با غلظت ۱گرم در لیتر در PH حدود ۷و زمان ماند ۲ دقیقه قادر است بیش از ۹۵ درصد ارسنات را حذف نماید. با افزایش زمان ماند به ۱۵ دقیقه کارایی حذف به بیش از ۹۷ درصد افزایش یافت . ازمون اماری ANOVA نشان میدهد که با افزایش غلظت نانو ذرات کارایی حذف افزایش میابد (فرمول در متن اصلی مقاله) طبق همین ازمون با افزایش زمان ماند کارایی حذف تغییری ندارد (فرمول در متن اصلی مقاله)بررسی ایزوترم های جذب نشان میدهد که جذب ارسنات توسط نانو ذرات از ایزوترم جذب فرندلیخ (فرمول در متن اصلی مقاله) پیروی می کند تصویر برداری از نانو ذرات با میکروسکوپ الکترونی انتقالی (TEM) نشان میدهد که این ذرات قطری در حدود ۱۰۰-۱ نانو متر دارند. سطح مقطع ان ها طبق انالیز BET در حدود (فرمول در متن اصلی مقاله) می باشد . نانو ذرات اهن (NZVI) قادر است در مدت زمان کوتاه و در محدوده وسیعی از PH ارسنات را از اب حذف نماید. به دلبل هزینه های کم سنتز نانو ذرات اهن به روش احیا کلریدفریک به وسیله بروهیدرید سدیم ، غیرسمی بودن اهن و واکنش پذیری بالا ، سهولت تزریق این ذرات به اب های زیرزمینی و حرکت ان ها همراه با اب زیرزمینی می توان از ان ها به عنوان عاملی در حذف ارسنات و سایر الاینده های دیگر از منابع استفاده کرد این ذرات می توانند به عنوان موانعی در مسیر اب های زیرزمینی قرار گرفته و ضمن حذف موثر ارسنات و دیگر الایند ها نیاز به تصفیه خانه جهت حذف الاینده ها را برطرف سازد اما با توجه به جدید بودن تکنولوژی ابهاماتی در مورد اثرات احتمالی ان بر محیط زیست و انسان و امکان کاربرد ان در مقیاس بزرگ باقی می ماند در نتیجه نیاز به تحقیقات بیشتر جهت بررسی پتانسیل ها و چالش های این تکنولوژی نوین می باشد.