سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی نانومواد و نانو تکنولوژی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سعید زمانی – پژوهشگاه مواد و انرژی پژوهشکده سرامیک
اسماعیل صلاحی –
ایمان مباشرپور –

چکیده:

دراین مقاله روشی ساده برا یتبدیل مرجان دریایی کرال خلیج فارس به هیدروکسی آپاتیت نانو بلورین به کارگرفته شدها ست با حرارت دهی کرال تا ۹۰۰ درجه مواد آلی آن از بین رفتند کرال مورد استفاده دارای دو فاز آراگونیت و کلسیت بود دردمای ۹۰۰درجه همه فازهای کربناتی کرال تجزیه شدند کرال پیش گرم شده با استفاده از یک واکنش تعویض شیمیایی و بوسیله دی امونیوم هیدروژن فسفات و تحت شرایط هیدروترمال به هیدروکسی آپاتیت تبدیل شد هیدروکسی اپاتیت بدست آمده بصورت رسوبی سفید رنگ بود که پس از شستشو و خشک کردن به پودر تبدیل گردید نتایج آزمون XRD و بررسی های میکروسکوپی نشان داد که اندازه ذرات این پودر درمحدوده نانومتر قرار دارد و هیچگونه ناخالصی درآن وجودندارد.