سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم و فناوری نانو

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

الهه خوش امید – دانشکده مهندسی مواد متالورژی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیق
رحیم نقی زاده – دانشکده مهندسی مواد و متالورژی-دانشگاه علم و صنعت ، تهران ، ایران
حمیدرضا رضایی – دانشکده مهندسی مواد و متالورژی-دانشگاه علم و صنعت ، تهران ، ایران
محمد اسدی – دانشکده مهندسی مواد متالورژی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیق

چکیده:

نانوپودر کامپوزیتیMgAl2O4-Ti(C,N)با روش احیای آلومینوترمیک در بستر کک سنتز شد. در روش احیای آلومینوترمیک ازTiO2 ،MgO،Al و رزین کربناستفادهشد. آنالیزXRDبه منظور آنالیزفازی از پودر گرفته شد و نتایج حاکی از آن است که در دماهای ۱۲۰۰ درجه علاوه بر فاز اسپینل، فازMg4Al2Ti9O25 به عنوان فازهای اصلی و روتایل و کوراندوم و کامپوزیت اسپینلTi(C,N) بهطور کامل در ۶۰۰ تشکیل گردیده است و به منظور بررسی ریز ساختار میکروسکوپ الکترونی روبشی استفاده گردید و نتایج حاکی از نانو کریستالیتهایTi(C,N با سایز ۴۵nm درزمینه اسپینلی MgAl2O مشاهده می شود.