سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی نانومواد و نانو تکنولوژی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علی بهاری – دانشگاه مازندران دانشکده علوم پایه گروه فیزیک
ندا قربان زاده – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات فارس
سلیله اسداله زاده – دانشگاه پیام نور تهران واحدپرند
مریم باقری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

چکیده:

نانوذرات LSCO به روش سل – ژل رشد داده شد نتایج ساختاری LSCO سنتز شده توسط پراش پرتوایکس و تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی توصیف می شود تکنیک X-Powder برمبنای فرمول دبای شرر نیز اندازه نانوذرات را نشان میدهد نانوذرات سنتز شده به روش سل – ژل می توانددر میکرومحرک ها یا سنسورها مورد استفاده قرارگیرد همچنینبه عنوان کاتالیست و الکترود اکسیدی دردماهای بالا استفاده می شود.